Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakázky mimo režim zákona

Jde o procesní postup, který není realizován v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek.

Hlavní výhodou zakázek mimo režim zákona je zrychlení procesu nákupu, zjednodušení jednotlivých úkonů a větší srozumitelnost pro dodavatele. Lze jej použít jak pro zakázky, kde probíhá příjem nabídek mimo profil, tak i celý proces vést v elektronické podobě přes E-ZAK.

Back to top