SEKCE: FUNKCE A MODULY


Dynamický nákupní systém (DNS)

Dynamický nákupní systém (dále jen DNS) představuje speciální, plně elektronický způsob 

zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, 

služeb či stavebních prací.


Zjednodušeně by se DNS dal charakterizovat jako otevřená elektronická rámcová smlouva, 

ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci, kteří jsou dle potřeb zadavatele opakovaně 

vyzývání k podání nabídek do jednotlivých zadávacích řízení v rámci DNS.


Zavedení (otevření) DNS se provádí v rámci otevřeného řízení. Tímto se vytvoří jakýsi rámec pro 

následné veřejné zakázky. Více či méně přesně je stanoven předmět veřejných zakázek a jsou stanovena 

pravidla pro přihlašování a soutěžení v DNS, včetně specifikace používání elektronických prostředků.


Tento modul vyžaduje také rozšíření Elektronické nabídky a žádosti o účast a doporučeno je i využití 

automatizovaného hodnocení nabídek.