Odborná veřejnost


Odbornou veřejnost by měl zajímat proces efektivního zadávání veřejných zakázek, protože má přímý vliv na hospodárné využívání veřejných 

prostředků a kvalitu poskytovaných veřejných služeb. 


Efektivní zadávání zakázek zajišťuje, že finanční prostředky jsou využity co nejúčelněji a nejtransparentněji, což vede k vyšší důvěře veřejnosti 

ve státní instituce. Je tak i podporována zdravá konkurence mezi dodavateli, vedoucí k inovacím a zlepšení kvality nabízených řešení. 


Pro odborníky v oblasti práva, ekonomie a veřejné správy je důležité sledovat a podporovat osvědčené postupy, které mohou přispět 

k optimalizaci těchto procesů a k celkovému zlepšení efektivity veřejné správy.

Jak na efektivitu veřejného zadávání?
  • Zefektivněním procesů a úsporou času využíváním eKomunikace a chytrých formulářů e-forms určených pro úřady a státní instituce.
Poskytovatelé nástrojů - podíl na trhu

Přehled poskytovatelů nástrojů pro správu veřejných zakázek v ČRGraf znázorňuje podíly jednotlivých poskytovatelů nástrojů pro správu veřejných zakázek na trhu v České republice. 


Největším poskytovatelem je společnost QCM s.r.o., která zaujímá 43 % trhu, což představuje 12 126 zakázek.


Na druhém místě se nachází profilzadavatele.cz s podílem 20 % (5 598 zakázek). Následují Tender Systems s 11 % (3 239 zakázek), MMR s 10 % (3 002 zakázek) a Otidea s 8 % (2 381 zakázek). 


Menší podíly pak mají stavebni-online.cz  se 2 % trhu (465 zakázek) a ostatní poskytovatelé, kteří dohromady tvoří 6 % trhu což představuje 1 839 zakázek celkem. 


Toto rozložení ukazuje na výraznou dominanci QCM na trhu nástrojů pro správu veřejných zakázek v ČR.
Elektronické nástroje využívané zadavateli zakázek

Přehled využívaných nástrojů pro správu veřejných zakázek v ČRPřehled využívání elektronických nástrojů pro správu veřejných zakázek v České republice ukazuje, že nejpoužívanějším nástrojem je Portál pro vhodné uveřejnění, provozovaný společností QCM s.r.o., s podílem 32,53 % a 9 321 profily. 


Na druhém místě je profilzadavatele.cz s 19,54 % (5 598 profilů), následovaný NEN (Národní elektronický nástroj) provozovaným MMR, který má 10,48 % (3 002 profilů). 


TenderArena, spravovaná Tender Systems, zaujímá 10,28 % trhu s 2 946 profily, a E-ZAK, rovněž provozovaný QCM s.r.o., má 9,70 % s 2 778 profily. 


Otidea má podíl 8,31 % (2 381 profilů). Ostatní nástroje dohromady tvoří 9,16 % trhu (2 624 profilů). 


Tyto údaje ukazují na rozmanitost využívaných elektronických nástrojů, přičemž nejvýznamnější roli hraje společnost QCM s.r.o. s dvěma významnými nástroji na trhu.

Máte zájem o nástroj E-ZAK?

Neváhejte nás kontaktovat