Reference

Mezi naše významné klienty z řad státní správy a samosprávy patří ministerstva, kraje, města, obce, zdravotnická zařízení, university, školy a další.