Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 sb. Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY

ROZŠÍŘENÉ FUNKCIONALITY

PLNÁ ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VZ

Funkcionality, které pokryjí elektronické procesy při zadávání a výrazně usnadní práci se zakázkami. E-ZAK je implementován podle interních nákupních postupů zadavatele.

PLNÁ ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VZ

Funkcionality, které pokryjí elektronické procesy při zadávání a výrazně usnadní práci se zakázkami. E-ZAK je implementován podle interních nákupních postupů zadavatele.

PLNÁ ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VZ

Funkcionality, které pokryjí elektronické procesy při zadávání a výrazně usnadní práci se zakázkami. E-ZAK je implementován podle interních nákupních postupů zadavatele.

V ČEM E-ZAK POMŮŽE

 • Zadávání dle zákona

  Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a je plně certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. – disponuje certifikáty shody funkčnosti i provozního prostředí.

 • Snížení pořizovacích cen

  Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů. E-ZAK je přímo napojen na Centrální databázi s více jak 133 tisíci dodavateli.

 • Zkrácení lhůt

  Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

 • Transparentnost

  Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

 • Úspora času

  Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

 • Jednodušší administrace

  Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.

Back to top