Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY

ROZŠÍŘENÉ FUNKCIONALITY

PLNÁ ELEKTRONIZACE ZADÁVÁNÍ VZ

Funkcionality, které pokryjí elektronické procesy při zadávání a výrazně usnadní práci se zakázkami. E-ZAK je implementován podle interních nákupních postupů zadavatele.

KOMPLEXNÍ PROCES ZADÁVÁNÍ VZ

Funkcionality, jejichž uplatněním získáte manažerský nadhled nad zadáváním. Použití procesních PDF nebo MS Word šablon výrazně zrychlí práci se zakázkami.

SPECIÁLNÍ FUNKCIONALITY

E-ZAK plně vyřeší individuální potřeby zadavatelů při práci se zakázkami a nákupy. Propojení se spisovou službou zajistí soulad s Archivním zákonem.

V ČEM E-ZAK POMŮŽE

 • Zadávání dle zákona

  Nástroj je zcela v souladu s platnou legislativou (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a je plně certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. – disponuje certifikáty shody funkčnosti i provozního prostředí.

 • Snížení pořizovacích cen

  Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů. E-ZAK je přímo napojen na Centrální databázi s více jak 133 tisíci dodavateli.

 • Zkrácení lhůt

  Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek.

 • Transparentnost

  Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele.

 • Úspora času

  Rychle dostupná elektronická evidence veřejných zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich hledání.

 • Jednodušší administrace

  Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích postupech.

Back to top