Aukce

E-ZAK s prodejní a nákupní aukcí je určen pro zadavatele a další subjekty, kteří potřebují 

individuálním postupem prodávat a nakupovat nemovitosti či movité věci.


Tento E-ZAK s aukční síní je sdílený elektronický nástroj ve smyslu zákona 134/2016 Sb. 

a vyhlášky 260/2016 Sb. o elektronických nástrojích.


Na tomto portálu jsou realizovány prodeje a nákupy nemovitostí a movitých věcí

Portál využívají jak zadavatelé s vlastním nástrojem E-ZAK, tak na základě pronájmu systému i další subjekty.


Aukce organizované zadavateli jsou neveřejné a jsou k dispozici pouze účastníkům aukce nebo přihlášeným pozorovatelům.

Jak využívat E-ZAK s aukční síní?

  • Podmínky pro registraci do nástroje i jednotlivých aukcí jsou uvedeny na webových stránkách zadavatelů a dalších subjektů využívajících aukční systém i na jednotlivých Profilech zadavatelů.

  • Řádně registrovaní a přihlášení uživatelé mají přístup k informacím o jednotlivých aukcích a související dokumentaci přímým dálkovým přístupem. Účastníci aukcí po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných prodejních aukcích.
  • Pokud jste zájemce o účast v aukci a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím, zaregistrujte se bezplatně (záložka "REGISTRACE" na tomto webu) postupem vyhlášeným zadavatelem nebo dalším subjektem pro konkrétní aukci.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat:


Máte zájem o nástroj E-ZAK?

Neváhejte nás kontaktovat