Certifikace

Všechny funkce systému E-ZAK jsou implementovány s ohledem na právní předpisy, 

zejména zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a související předpisy. 


E-ZAK jako elektronický nástroj je certifikován dle vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Certifikát – funkcionality
Certifikát – prostředí