Certifikovaný elektronický nástroj pro evidenci, správu a řízení procesů zadávání veřejných zakázek a nákupů.ZADAVATELÉ


Novinky a důležité informace pro zadavatele veřejných zakázek. 


Zadavatelé
DODAVATELÉ


Novinky a důležité informace pro dodavatele veřejných zakázek.


Dodavatelé
ODBORNÁ VEŘEJNOST


Novinky a důležité informace pro dodavatele veřejných zakázek.


Odborná veřejnost

e-zak/navrh-bez-nazvu-45

E-ZAK - systém pro správu 

veřejných zakázek

E-ZAK je certifikovaný nástroj pro zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 

Používá se také pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u nichž je zákonem vyžadováno dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

19800
uživatelů E-ZAK
231
celkový počet instalací
2778
zadavatelů

Jak pořídit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK?

Nákup elektronického nástroje E-ZAK


  • Pokud zvolíte tuto variantu, získáváte licenci certifikovaného nástroje a jeho implementaci ve zvoleném rozsahu.


  • Současně s pořízením nástroje rozhodujete o variantě jeho provozu. Doporučujeme E-ZAK provozovat v certifikovaném prostředí hostingového centra QCM. Po smluvně dohodnutou dobu vám tak budeme zajišťovat provozní servis elektronického nástroje a jeho soulad s platnou legislativou, hradit budete náklady na vlastní provoz systému v certifikovaném prostředí.

  • Pokud se rozhodnete pro provoz na vlastní infrastruktuře, budeme zajišťovat soulad elektronického nástroje splatnou legislativou, avšak vlastní provoz a certifikaci prostředí si musí zajistit zadavatel sám.


  • V úvahu připadá také pořízení elektronického nástroje E-ZAK na splátky, které vychází vstříc potřebě rozložit pořizovací náklady na elektronický nástroj do delšího časového období.

Pronájem elektronického nástroje E-ZAK


  • V tomto případě si klient nepořizuje elektronický nástroj, ale na základě smlouvy využívá E-ZAK v dohodnutém rozsahu po zvolenou dobu. Cenu za užívání hradí v pravidelných měsíčních platbách.


  • Provoz pronajímaného systému E-ZAK je zajištěn v certifikovaném prostředí hostingového centra QCM. Po smluvně dohodnutou dobu vám tak budeme zajišťovat plný provozní servis elektronického nástroje a jeho soulad s platnou legislativou.

Máte zájem o nástroj E-ZAK?

Neváhejte nás kontaktovat