SEKCE: FUNKCE A MODULYUžší řízení

Plně elektronický několikastupňový postup výběru nejlepšího dodavatele.


Veřejný zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou 

zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámením vyzývá dodavatele k podání žádosti o účast 

v užším řízení a prokázání kvalifikace. Po vyhodnocení žádostí se výzva k podání nabídky 

zasílá přímo vybraným uchazečům.