SEKCE: FUNKCE A MODULY


Auditor – statistiky

Statistiky zakázek jsou rozšířenou funkcionalitou modulu Auditor – role 

a poskytují uživatelsky nastavitelný přehled o zadávacích řízeních v E-ZAKu.


Toto rozšíření poskytuje auditorovi možnost jednoduše a on-line sestavit přehled 

všech zadávacích řízení organizace s údaji, které si sám zvolí. Tento přehled je 

možné také vyexportovat do souboru ke stažení ve formátu CSV, který pak lze 

snadno otevřít např. v Excelu či OpenOffice a dále zpracovávat (výpočty statistik, grafy apod.).

Modul vyžaduje rozšíření Auditor – role.