SEKCE: FUNKCE A MODULY


Multiprofil zadavatele

E-ZAK umožňuje sdílet svou funkcionalitu více zadavatelům současně (např. pro centrální úřad a jím zřizované organizace). 

Toto rozšíření pak poskytne jednotlivým zadavatelům samostatný profil s unikátní www adresou.


V menu E-ZAKu přibude položka pro zobrazení seznamu profilů zadavatelů, kteří jsou v dané implementaci zavedeni. 

U každého zadavatele je pak možné kliknutím na jeho název zobrazit jeho samostatný profil zadavatele, který 

obsahuje základní identifikaci zadavatele (název, IČ, poštovní adresu, unikátní URL profilu tohoto zadavatele) 

a dále seznam jeho veřejných zakázek (probíhajících/ukončených/všech) s možností zobrazení jejich detailu.