SEKCE: FUNKCE A MODULY


Registr smluv

Registr smluv znamená další krok ke zvýšení transparentnosti práce zadavatele. 

Registr může obsahovat všechny dokumenty, které chce zadavatel zpřístupnit veřejnosti.


Modul Registr smluv obsahuje a přehledně zobrazuje všechny smlouvy, objednávky, 

 faktury a další dokumenty zadavatele, případně i jím zřizovaných organizací. 

 Systém nevyžaduje propojení dokumentů s konkrétními veřejnými zakázkami. 

Jedná se například o všechny objednávky, smlouvy a faktury nad 50 tis. Kč. 

Registr najdete na profilu v levém menu v sekci Pro veřejnost. Registr smluv rozšiřuje 

funkcionalitu E-ZAKu za hranice veřejných zakázek a přispívá k vyšší transparentnosti práce úřadu.

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. je funkcionalita registr smluv 

na E-ZAKu napojena na Informační systém registru smluv (ISRS).