SEKCE: FUNKCE A MODULY


Chat v aukční síni

Umožňuje komunikaci oprávněné osoby zadavatele s dodavateli, kteří se účastní elektronické aukce.


Komunikace je kompletně zaznamenávána. Systém také automaticky zajišťuje distribuci zpráv 

odeslaných zadavatelem na všechny zúčastněné.