SEKCE: FUNKCE A MODULY


Zadávací dokumentace, její vysvětlení a změny


Poskytování zadávací dokumentace elektronickou formou šetří čas potřebný k jejímu opatření

i náklady spojené s jejím poskytováním v tištěné podobě.


Přístup k zadávací dokumentaci může být volitelně formou neomezeného a přímého dálkového přístupu, 

tj. volného stažení z profilu (stránek) zadavatele, nebo na vyžádání, tj. až po povolení přístupu k ZD na 

profilu zadavatele (po přihlášení v elektronickém nástroji).


Během lhůty pro podání nabídek jsou zájemci oprávněni vznášet požadavky na vysvětlení, doplnění či změny 

zadávací dokumentace a zadavatel je povinen na tyto dotazy ve stanovené lhůtě a patřičným způsobem odpovědět. 

Zájemci požádají o tyto informace prostřednictvím elektronického nástroje. 

Zadavatel transparentně odpoví a zaeviduje komunikaci.