SEKCE: FUNKCE A MODULY


MS Word procesní šablon

Funkcionalita, která umožňuje zadavateli zcela individuálně vytvářet vlastní šablony dokumentů 

dle interních potřeb a zvyklostí.


Do předem definovaných polí v DOCX se automaticky propisují data přímo ze zakázky a dokument

lze následně ještě dále editovat.