SEKCE: FUNKCE A MODULY


Podrobné vyhledávání v nástroji


Rozšířené vyhledávání veřejných zakázek podle mnoha parametrů jak pro zadavatele 

tak pro veřejnost a dodavatele.


Aktivací rozšíření Podrobné vyhledání se v levém menu systému zobrazuje položka 

Vyhledávání jak pro nepřihlášené uživatele, tak pro přihlášené zadavatele i dodavatele. 

Kliknutím se zobrazí stránka s řadou parametrů veřejných zakázek, podle nichž lze 

vyhledávat – rozsah parametrů se liší podle role (anonym, dodavatel, zadavatel)., 

např. text v názvu či stručném popisu veřejné zakázky, název nebo IČ zadavatele, 

evidenčního čísla ve Věstníku veřejných zakázek, druhu zakázky, její předpokládané 

hodnoty, fáze, lhůty pro podání nabídek aj.