SEKCE: FUNKCE A MODULY


Napojení na spisovou službu

Elektronický nástroj E-ZAK lze napojit na elektronickou spisovou službu zadavatele 

za účelem evidence zadávacích řízení, dokumentů a zpráv.


Funcionalita s sebou přináší možnosti jako registrace zadávacích řízení do spisové služby 

jako jednotlivých spisů, registraci dokumentů a datových zpráv vč. elektronických nabídek jako 

jednotlivých písemností v rámci spisu, uzavření spisu aj.