SEKCE: FUNKCE A MODULY


DNS procesní šablony PDF

Umožňují uživateli rychle, efektivně a bezchybně vytvářet pravidelně se opakující standardizované 

dokumenty, používané v rámci Dynamického nákupního systému.


Jedná se o automatické vložení v nástroji dostupných údajů z příslušné veřejné zakázky do připraveného dokumentu.


Přehled šablon:

  • Žádost ke kvalifikaci v rámci DNS
  • Žádost o vysvětlení nabídky podané v rámci veřejné zakázky zadávané v DNS
  • Rozhodnutí o zařazení do DNS
  • Rozhodnutí o nezařazení do DNS
  • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – zakázka v DNS
  • Oznámení o vyloučení účastníka – zakázka v DNS
  • Protokol o otevírání nabídek – zakázka v DNS
  • Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek – zakázka v DNS
  • Oznámení o zrušení (části) zadávacího řízení – zakázka v DNS