SEKCE: FUNKCE A MODULY


Auditor – export ukončených zakázek

Funkcionalita poskytuje možnost exportovat ukončené veřejné zakázky do HTML 

včetně dokumentů a zpráv pro offline prohlížení.


Auditor má tak na detailu každého zadávacího řízení organizace od fáze Hodnocení k dispozici tlačítko, 

které vyvolá stránku pro nastavení způsobu exportu informací o veřejné zakázce, kde si může zvolit, 

zda do výsledného ZIP archivu budou kromě veškerých zpráv a individuální komunikace k veřejné zakázce, 

formulářů, zadávací dokumentace vč. dodatečných informací a ostatních interních a veřejných dokumentů 

zahrnuty také přijaté elektronické nabídky a žádosti o účast a zda má být výsledný ZIP archiv šifrován.