SEKCE: FUNKCE A MODULY


Podpora a konfigurace VZMR

Podpora zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (konfigurace dle interních předpisů zadavatele).

Až tři nastavitelné postupy pro VZMR, dále připravený postup pro přímé objednávky a evidence přímých nákupů.


Kromě postupů pro zadávání veřejných zakázek podle ZVZ disponuje E-ZAK rozšířením, které nabízí

dodatečné postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu. 

Jedná se o:

  • přímý nákup,
  • přímou objednávku,
  • tři na sobě nezávisle konfigurovatelné postupy pro VZMR.

Postupy pro VZMR se konfigurují vždy při nasazení systému E-ZAK u zadavatele po analýze příslušných

interních předpisů zadavatele, případně na základě našeho doporučení.