SEKCE: FUNKCE A MODULY


Centrální databáze dodavatelů s registrací přes FEN


Nástroj E-ZAK je napojen na Centrální databázi dodavatelů platformy FEN.


Díky napojení nástroje na Centrální databázi dodavatelů se zvětší množina potenciálních 

uchazečů o veřejné zakázky, čímž se výrazně zvýší množství i kvalita podávaných nabídek.