SEKCE: FUNKCE A MODULY


Elektronické katalogy – eKatalogy

Elektronický katalog je forma elektronické nabídky, která slouží k zadávání zakázek 

za účelem výběru dodavatele zboží ve strukturované podobě zvolené zadavatelem.


Jde o speciální způsob podání a hodnocení nabídek, při kterém platí obecná pravidla 

zákona o zadávání veřejných zakázek. Při využití v kombinaci s tzv. dynamickým nákupním 

systémem (DNS) je možné celý nákupní proces výrazně urychlit a zefektivnit.

Tento způsob nákupu je výhodný pro pořízení velkého množství položek, jako je 

např. elektronika, kancelářské potřeby, potraviny, zdravotnický materiál, léčivé přípravky apod.