SEKCE: FUNKCE A MODULY


DNS procesní šablony PDF

Jedná se o obsáhlé rozšíření, které na detailu zadávacího řízení přidává další záložky s řadou 

užitečných informací k danému zadávacímu řízení.


Záložka Zadávací řízení obsahuje informace dostupné i bez expertního systému, jedná se 

o standardní detail zadávacího řízení. 


Expertní systém pak dále rozšiřuje podporu uživatelů v podobě záložek:

Souhrn – obsahuje přehledný souhrn nejdůležitějších informací o zadávacím řízení, 
jež jsou roztříděny podle jednotlivých jeho fází,

Průvodce – chronologický seznam jednotlivých kroků, které je nutné pro daný druh 
zadávacího řízení v elektronickém nástroji E-ZAK realizovat; kroky jsou rozčleněny opět podle 
jednotlivých fází zadávacího řízení, absolvované a právě probíhající fáze jsou zvýrazněny; u jednotlivých 
kroků je navíc uveden odkaz na příslušný bod nápovědy a paragraf v ZZVZ, takže uživatel je informován, 
jakou podobu má daný krok v zákoně a jakým způsobem jej pomocí E-ZAKu realizovat,

§ Tipy – obsahuje řadu vybraných odkazů do úplného znění ZZVZ pro dané zadávací řízení a tyto tipy jsou také roztříděny podle jednotlivých fází konkrétního zadávacího řízení,

§ Přehled – paragrafové znění ZZVZ s odkazy do jeho úplného znění,

§ Znění – úplné znění ZZVZ,

Nápověda – online nápověda jak realizovat jednotlivé úkony prostřednictvím E-ZAKu.


Informace na všech záložkách se přizpůsobují druhu zadávacího řízení konkrétní VZ a memonetální fázi zadávacího řízení.