SEKCE: FUNKCE A MODULY


Agenda Rámcových dohod a minitendrů

Zadavatel má k dispozici modul pro realizaci zadávacího řízení, jehož výsledkem je rámcová dohoda 

(s jedním nebo více účastníky).


Po určení vítězného účastníka(-ů) lze dále soutěžit dílčí zakázky na základě rámcových dohod (tzv. minitendry) nebo posílat 

elektronické výzvy účastníkům rámcové dohody s možností přijetí/odmítnutí výzvy k poskytnutí plnění dodavatelem. 

Efektivní je i centralizovaný přehled zadávacích řízení vycházejících z rámcové dohody s průběžnou kontrolou hodnot 

jednotlivých minitendrů vůči celkové předpokládané hodnotě rámcové dohody.