SEKCE: FUNKCE A MODULY


Elektronický komunikační prostředek dle ZZVZ


V rámci nástroje E-ZAK funguje systém zpráv – jedná se o zprávy týkající se zadávacích řízení jednotlivých 

veřejných zakázek, např. výzvy, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a odpovědi na ně, žádosti 

o poskytnutí zadávací dokumentace a jejich odpovědi, hromadná komunikace s dodavateli v rámci zakázky, 

ostatní zprávy a také zprávy mezi uživateli zadavatelské organizace.


Dále zadavatel může zaslat tzv. individuální zprávu, která je určena pouze dané organizaci dodavatele. 

Tímto způsobem lze řešit např. oznámení o vyloučení dodavatele atd.