SEKCE: FUNKCE A MODULY


Systém kvalifikace

Tento modul umožňuje sektorovým zadavatelům v samostatné kvalifikační části 

rozhodnout o zařazení dodavatelů do příslušné kategorie s možností komunikace 

i opakovaného podání žádosti. Vše v souladu s § 165-166 zákona o zadávání veřejných zakázek.


Přímo z modulu je možné následně zakládat navazující užší řízení či jednací řízení s uveřejněním, 

v případě zakázek mimo režim zákona i zakázky dle interních pravidel zadavatele. 

Zařazení dodavatelé jsou automaticky vyzýváni k podání nabídek v konkrétním výběrovém řízení.