SEKCE: FUNKCE A MODULY


Dokumenty – možnost připojit el. podpis

DLE VELKÉ TECHNICKÉ NOVELY JSOU VŠECHNY ÚKONY V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI POVAŽOVÁNY ZA ELEKTRONICKY PODEPSANÉ