SEKCE: FUNKCE A MODULY


Koncesní řízení

V nástroji je připraveno prostředí pro realizaci koncesního řízení podle podmínek

stanovených pro průběh řízení zadavatelem.


Koncesní řízení může probíhat ve více fázích. Variabilně lze pracovat s nabídkami nebo předběžnými nabídkami,

i vyzývat účastníky k podání. Plně elektronický způsob komunikace umožňuje s účastníky zadávacího řízení průběžně jednat.