SEKCE: FUNKCE A MODULY


Kopírování VZ

Kopírování zakázek dle zvolených parametrů umožňuje kopírovat veřejné zakázky 

včetně volby kopírovaných parametrů:


– základní údaje (název, popis, předpokládaná hodnota apod.)

– termíny (lhůta pro podání nabídek, žádostí o účast apod.)

– oprávněné osoby za zadavatele a jejich oprávnění

– nastavení hodnotících kritérií

– nastavení elektronické aukce

– části zakázky