SEKCE: FUNKCE A MODULY


Soutěž o návrh


Specifický postup výběru dodavatele na plnění, kterým je zejména plán 

nebo projekt v oblasti územního plánování nebo architektonických, stavebních, 

technických a inspekčních služeb.