SEKCE: FUNKCE A MODULY


Nástěnka – informace zadavatele

Modul umožňuje zveřejňovat na profilu zadavatele na vyhrazeném místě různé informace 

netýkající se konkrétních jednotlivých zadávacích řízení.

Tyto uveřejněné informace se netýkají konkrétního zadávacího řízení, resp. veřejné zakázky 

(např. informace o plánované odstávce systému, pravidla zadávání VZ apod.). 

Po aktivaci tohoto modulu se v levém menu zobrazuje položka Informace zadavatele 

(název lze upravit, např. „Nástěnka“, „Obecné informace“ apod.). Kliknutím na tuto položku 

se nepřihlášeným zobrazí seznam veřejných záznamů pro nástěnku. Kliknutím na název záznamu se zobrazí jeho detail.


Nástěnka umožňuje rozdělit záznamy na veřejné a interní, které pak vidí jen přihlášení uživatelé z organizace zadavatele. 

K jednotlivým informacím-záznamům lze přidávat přílohy a doplňující informace, které transparentně aktualizují 

informace z hlavního sdělení. Záznamy může editovat pouze oprávněný uživatel zadavatele.