SEKCE: FUNKCE A MODULY


Interní neveřejná evidence smluv s workflow

Tato funkcionalita systému E-ZAK umožňuje interní evidenci všech smluv, objednávek a dokumentů v organizaci 

přehledně na jednom místě s možností volby oprávnění viditelnosti/spravování smluv jednotlivými osobami 

i zvolení režimu práce s dokumentem.


Evidenci smluv lze také provázat s funkcionalitou termínovník, což ulehčí následnou práci s dokumenty, 

protože systém bude hlídat např. termín platnosti, účinnosti smlouvy apod.