SEKCE: FUNKCE A MODULY


Dvouobálkové hodnocení nabídek

Uchazeči podávají elektronicky nabídku ve dvou zvláštních obálkách.


Nejprve se hodnotí podané nabídky s položkami mimo cenu. Po zhodnocení se posléze otevřou cenové nabídky. 

Proces otevírání obálek je plně elektronický.