SEKCE: FUNKCE A MODULY


Zakázky mimo režim zákona

Jde o procesní postup, který není realizován v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek.


Hlavní výhodou zakázek mimo režim zákona je zrychlení procesu nákupu, zjednodušení jednotlivých 

úkonů a větší srozumitelnost pro dodavatele. Lze jej použít jak pro zakázky, kde probíhá příjem nabídek 

mimo profil, tak i celý proces vést v elektronické podobě přes E-ZAK.