SEKCE: FUNKCE A MODULY


Odpovědné veřejné zadávání

Tento modul umožňuje sestavit odůvodnění odpovědného zadávání 

podle § 6 odst. 4. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Blok Odpovědné veřejné zadávání lze dle potřeby u zakázky zobrazit či skrýt.


Na košilce veřejné zakázky lze zobrazit blok, ve kterém se vyberou či doplní 

vlastním textem oblasti pro uplatnění zákonem stanovené povinnosti:


  • Zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce
  • Podpora praxe, zvyšování kvalifikace a rekvalifikací
  • Podpora důstojných pracovních podmínek
  • Podpora účasti sociálních podniků na veřejných zakázkách
  • Přínos pro místní ekonomiku, komunitu
  • Férové dodavatelské vztahy
  • Podpora ekologicky šetrných řešení
  • Komunikace zadavatele s dodavateli ve vztahu k OVZ
  • Případně i jiné