SEKCE: FUNKCE A MODULY


Auditor – historie operací

Historie operací je rozšířenou funkcionalitou modulu Auditor – role 

a poskytuje přehled s detailní historií zadávacího řízení.


E-ZAK obsahující toto rozšíření nabízí auditorům možnost zobrazit kompletní 

historii úkonů, které byly provedeny v daném zadávacím řízení 

(co, kdy a kdo s příslušnou zakázkou v E-zaku prováděl).


To vše pouze pod jedním kliknutím. Modul vyžaduje rozšíření Auditor – role.