SEKCE: FUNKCE A MODULY


Dodatečné informace k VZ – upozorňování emailem

Uživatel si může u konkrétní zakázky na profilu aktivovat odběr upozornění na zadavatelem 

uveřejněná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace.


Notifikace mu bude doručena na zadaný email a funguje z pohledu nepřihlášeného uživatele 

a přihlášeného dodavatele. Obdobnou službu upozorňující na změny na sledovaných zakázkách 

naleznou dodavatelé na Portálu dodavatele.