SEKCE: FUNKCE A MODULY


Manažer dodavatelů

Nový modul Manažer dodavatelů je určený pro efektivní práci zadavatele s rozsáhlou 

Centrální databází dodavatelů a dodavateli v E-ZAKu.


Usnadňuje a zefektivňuje práci s dodavateli a zjednodušuje jejich vyhledávání a přiřazování k zakázkám. 

V E-ZAKovém Katalogu organizací je možné vytvářet a spravovat seznamy dodavatelů a vkládat k nim poznámky, 

případně je i interně hodnotit.Usnadňuje a zefektivňuje práci s dodavateli a zjednodušuje jejich vyhledávání a přiřazování 

k zakázkám. V E-ZAKovém Katalogu organizací je možné vytvářet a spravovat seznamy dodavatelů a vkládat k nim poznámky, případně je i interně hodnotit.