SEKCE: FUNKCE A MODULY


Profil zadavatele s přizpůsobením vzhledu


Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.


Uveřejňování dokumentů musí proběhnout takovým způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový 

přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.