SEKCE: FUNKCE A MODULY


Termínovník

Vždy budete mít přehled o všech krocích veřejné zakázky.


Funkce umožňuje uživateli plánování životního cyklu zakázky, respektive povinných aktivit 

zadavatele na základě zákonem stanovených a vlastních lhůt s možností upozornění na tyto události. 

Funkce umožní generování workflow pro veřejné zakázky, DNS a rámcové smlouvy. 

Generováním workflow je myšlen postup akcí a k nim přiřazených zákonných a/nebo vlastních termínů jejich uskutečnění.