SEKCE: FUNKCE A MODULY


Šablony dokumentů procesní PDF

Umožňují uživateli rychle, efektivně a bezchybně vytvářet pravidelně se opakující standardizované 

dokumenty, používané ve veřejných zakázkách.


Jedna z funkcí umožňuje automaticky vložit do již připraveného dokumentu dostupné údaje z příslušné veřejné zakázky.


Přehled šablon:

 • Listina účastníků otevírání obálek
 • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • Oznámení o zrušení (části) zadávacího řízení
 • Oznámení o vyloučení uchazeče
 • Písemná zpráva zadavatele
 • Protokol o otevírání nabídek
 • Zpráva o hodnocení nabídek
 • Zpráva o předběžném hodnocení nabídek
 • Výzva k účasti v elektronické aukci
 • Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek
 • Protokol o posouzení kvalifikace
 • Výzva k součinnosti k uzavření smlouvy
 • Žádost o objasnění nebo doplnění
 • Protokol o jednání hodnotící komise
 • Rozhodnutí o námitkách
 • Informace o uzavření smlouvy
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky – minitendr
 • Oznámení o zrušení (části) zadávacího řízení – minitendr
 • Oznámení o vyloučení účastníka – minitendr
 • Písemná zpráva zadavatele – minitendr
 • Protokol o otevírání nabídek – minitendr
 • Výzva k součinnosti k uzavření smlouvy – minitendr

Na kanálu Youtube si můžete prohlédnout videonávody: