SEKCE: FUNKCE A MODULY


Záznam všech prováděných úkonů

V souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 260/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky 

týkající se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek 

a certifikátu shody, nástroj zaznamenává a eviduje všechna předepsaná data, 

která jsou k dispozici v zálohovaných databázích.