SEKCE: FUNKCE A MODULY


Elektronická aukce

Moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky umožňuje dodavatelům vylepšovat své nabídky 

a zvítězit tak nad konkurencí.

Pro zadavatele aukce obvykle zajistí snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek.


Nabídky předložené do elektronické aukce jsou hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno 

průběžně v reálném čase, a to na základě zadavatelem stanovených hodnotících kritérií, která byla vyhlášena při 

zahájení zadávacího řízení. Samotná elektronická aukce probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují 

své nabídky a zadavatel sleduje vývoj pořadí a hodnot kritérií.