SEKCE: FUNKCE A MODULY


Zastoupení zadavatele v řízení

Zadavatel může jednoduše, po vložení úvodních informací o zakázce, předat oprávněným osobám

„administrátora veřejné zakázky“ její realizaci.


Administrátor v nástroji postupuje obdobným způsobem jako veřejný zadavatel, avšak s omezeními, která 

stanoví zákon, tj. nesmí zadat veřejnou zakázku, vyloučit dodavatele z účasti v řízení, zrušit řízení aj.