SEKCE: FUNKCE A MODULY


Elektronická aukce jednoduchá

Tento moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky umožňuje dodavatelům 

v reálném čase přes Internet vylepšovat své nabídky zvítězit tak nad konkurencí.


Elektronická aukce podle zákona o veřejných zakázkách představuje možný způsob 

hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou ve vzájemném „souboji“ vylepšovat 

své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení 

výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek.


Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek 

je stanovováno průběžně v reálném čase a to na základě zadavatelem stanovených hodnotících 

kritérií, která byla vyhlášena při zahájení zadávacího řízení. Samotná elektronická aukce 

probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují své nabídky a zadavatel sleduje 

vývoj pořadí a hodnot kritérií.


Tato funkcionalita vyžaduje také modul pro Hodnocení nabídek.