SEKCE: FUNKCE A MODULY


Elektronické podepisování úkonů uživatele


Určité úkony nástroji musejí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu.


Aktuální seznam těchto certifikátů naleznete na stránkách MV ČR.


Akceptovány jsou též elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vydaném zahraničním 

poskytovatelem v EU dle seznamu uvedeném zde.