SEKCE: FUNKCE A MODULY


Samostatná správa uživatelských účtů

V nástroji lze vytvářet účty pro více uživatelů zadavatele.


K jejich zakládání je oprávněn uživatel, jenž má oprávnění spravovat organizaci v rámci nástroje E-ZAK. 

Tento uživatel má právo upravovat údaje týkající se jeho organizace a všech jejích členů, 

dále zakládat odbory či oddělení. Po přihlášení může uživatel pracovat s oprávněními, 

které má k dispozici, ať se týkají obecných oprávnění k organizaci, veřejným zakázkám 

nebo specializovaným agendám jako je například Registr smluv.