Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektronická aukce jednoduchá

Tento moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky umožňuje dodavatelům v reálném čase přes Internet vylepšovat své nabídky zvítězit tak nad konkurencí.

Elektronická aukce podle zákona o veřejných zakázkách představuje možný způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví dodavatelé mohou ve vzájemném „souboji“ vylepšovat své úvodní nabídky a vyhrát tak zakázku. Pro zadavatele to obvykle představuje snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených podmínek.

Nabídky jsou v elektronické aukci hodnoceny automaticky systémem a pořadí nabídek je stanovováno průběžně v reálném čase a to na základě zadavatelem stanovených hodnotících kritérií, která byla vyhlášena při zahájení zadávacího řízení. Samotná elektronická aukce probíhá ve virtuální aukční síni, v níž dodavatelé optimalizují své nabídky a zadavatel sleduje vývoj pořadí a hodnot kritérií.

Tato funkcionalita vyžaduje také modul pro Hodnocení nabídek.

Back to top