Modul eKatalogy v nástroji EZAK

Novinky

Uživatelé nástroje E-ZAK mohou využívat mnoho praktických modulů, které jim výrazně zjednoduší práci se zakázkami i nákupy. Patří mezi ně i nové eKatology, které zadavatelům dokáží zajistit efektivní a výhodný nákup většího množství běžných komodit.
Co je elektronický katalog?

Elektronický katalog představuje formu elektronické nabídky od dodavatele obsahující informace o nabízených položkách ve strukturované podobě. Jde o speciální způsob podání a hodnocení nabídek, při kterém platí obecná pravidla zákona o zadávání veřejných zakázek. Při využití v kombinaci s tzv. dynamickým nákupním systémem je možné celý nákupní proces výrazně urychlit a zefektivnit, a to od objednávky až po platbu zboží.

Využití těchto katalogů je výhodné pro velké množství položek, jako je např. elektronika, kancelářské potřeby, potraviny, zdravotnický materiál, léčivé přípravky apod. Zadavatelé tak mohou nakoupit potřebné komodity za tu nejvýhodnější cenu.


Jak eKatalogy využít?

Katalogy lze využít elektronicky v nástroji E-ZAK v jakémkoliv druhu zadávacího řízení, a to u dodávek, služeb i stavebních prací. Zahrnují i speciální úpravu pro zvláštní postupy.

Elektronické katalogy nabízíme i včetně eshopu. V případě, že zadavatel vlastním eshopem disponuje, jednoduše na něj nástroj E-ZAK napojíme.


Největší výhody elektronických katalogů


  • Představují řešení efektivního nakupování a splnění zákonných požadavků
  • Zajistí zjednodušený centralizovaný nákup v organizaci
  • Umožňují editaci katalogu dle potřeb organizace a aktuálního stavu trhu
  • Jsou vhodné pro nákup běžného zboží se snazší dostupností
  • Zjednoduší nákupní proces a sníží administrativní zátěž

Naše eKatalogy jsou vzhledově totožné jako prostředí nástroje E-ZAK, tím pádem jsou pro zadavatele uživatelsky přívětivé.