Podzimní verze nástroje E-ZAK přinesla novinky do DNS

Novinky

V polovině července nabyla účinnosti novela zákona o zadávání veřejných zakázek, jejíž změny jsme implementovali do elektronického nástroje E-ZAK, aby byl i nadále udržován v souladu s platnou legislativou. 

V polovině července nabyla účinnosti novela zákona o zadávání veřejných zakázek, jejíž změny jsme implementovali do elektronického nástroje E-ZAK, aby byl i nadále udržován v souladu s platnou legislativou.


Po této novele, která bývá často označovaná jako technická, došlo ze strany zadavatelů k výraznému zvýšení zájmu o využití dynamických nákupních systémů v jejich nástrojích E-ZAK. Stále častěji se jimi pořizují potraviny, léky či jiné komodity s často se měnící cenou.


Abychom usnadnili uživatelům práci, přidali jsme do nástroje novou možnost importovat při přípravě zakázky položkový seznam komodit ze souboru získaného z jiného systému přímo do nástroje.
Učinit je tak možné pomocí nového tlačítka načíst položky z CSV, které přibylo v sekci, kde se definují parametry pro automatické Hodnocení nabídek.

Výhodou tohoto řešení je možnost automatického posouzení a výběru nejvýhodnější nabídky po ukončení termínu pro podání nabídky. Uchazeči o zakázku vyplňují nabídkové ceny přímo v nástroji.

Ti uživatelé nástroje E-ZAK, kteří mají k dispozici funkcionalitu MS Word procesní šablony, která umožňuje zadavateli napříč celým nástrojem individuálně vytvářet vlastní šablony dokumentů dle individuálních potřeb a zvyklostí, uvítají také doplnění seznamu proměnných pro DNS. Nově mohou šablony využívat i při jejich zavádění a vyřizování žádostí o účast.


V případně zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat na e-mail obchod@qcm.cz

Rádi vám s využitím nových funkcí poradíme a pomůžeme vám je naplno uplatnit.